5Q0sCPuhxd8YEPih-Z0D
top of page

Astrakhan Devlet Tıp Üniversitesi

Astrakhan Devlet Tıp Üniversitesi, Rusya'daki en eski tıp üniversitelerinden biridir ve Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tıp Okulları Dizini tarafından tanınmaktadır.1918'de kurulup,11 fakültesinde 1009 profesör verdiği eğitim ile mezunlarını 103 ülke istihdam etme imkanı mevcuttur.6107 öğrencisinin 2182'i uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır.


Astrakhan Devlet Tıp Üniversitesi mezunları, uzmanlık ile birlikte verilen derece veya yeterlilik ayrıntılarını taşıyan uluslararası kabul görmüş “Yüksek Eğitim Diploması” nı alırlar.ASMU mezunlarına ayrıca  Bologna Anlaşmasına taraf olan 47 Avrupa ve diğer ülkelerden biridir.Ve verilen Diploma Eki ile bu ülkelerin herhangi birinde daha ileri düzeyde eğitim veya çalışma yapmaya hak kazanırlar.


BÖLÜM: Genel Tıp

SÜRE/YIL: 6

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: İngilizce


BÖLÜM: Genel Tıp

SÜRE/YIL: 6

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 3000 $

EĞİTİM DİLİ: Rusça


BÖLÜM: Genel Tıp

SÜRE/YIL: 6

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: Fransızca


BÖLÜM: Diş Hekimliği 

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: İngilizce


BÖLÜM: Diş Hekimliği

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 3000 $

EĞİTİM DİLİ: Rusça


BÖLÜM: Diş Hekimliği 

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: Fransızca


BÖLÜM: Pediatri
YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 3000 $

EĞİTİM DİLİ: Rusça


BÖLÜM: Eczacılık

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: İngilizce


BÖLÜM: Eczacılık

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 4500 $

EĞİTİM DİLİ: Fransızca


BÖLÜM: Eczacılık

SÜRE/YIL: 5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 3000 $

EĞİTİM DİLİ: Rusça


BÖLÜM: Klinik Rezidans 

SÜRE/YIL: 3.5

YILLIK EĞİTİM MALİYETİ: 3700 $

EĞİTİM DİLİ: Rusçabottom of page